Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Powiatu Parczewskiego przeznaczonych do sprzedaży

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 marca 2019

     Na podstawie art. 4 pkt 9 oraz art. 35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) w związku z uchwałą Rady Powiatu z dnia 26 lutego 2019 r. Nr V/24/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Parczewskiego Zarząd Powiatu w Parczewie uchwala, co następuje:

     Postanawia się sporządzić wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu nieruchomości Powiatu Parczewskiego, określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

Zarząd Powiatu