Debata nad Raportem o stanie Powiatu Parczewskiego za 2018 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 maja 2019

Uprzejmie informujemy, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Parczewie  opublikowano Raport o stanie Powiatu Parczewskiego za rok 2018.

Link do strony: kliknij tu.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), zarząd powiatu co roku do dnia
31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku
poprzednim,  w  szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu.

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności.
Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Debata nad „Raportem o stanie Powiatu Parczewskiego za rok 2018”, odbędzie się w dniu  18 czerwca 2019 r o godz. 1300 podczas VIII sesji Rady Powiatu Parczewskiego. W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do Przewodniczącego Rady Powiatu w Parczewie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu parczewskiego do pobrania poniżej.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu, czyli w terminie do dnia 17 czerwca 2019 r., do godz. 15.30.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez przewodniczącego rady.

Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu parczewskiego do pobrania poniżej.

 

Pliki do pobrania