Umowa na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 czerwca 2019

W dniu 5 czerwca 2019 roku w Lublinie została podpisana umowa pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Powiatem Parczewskim, na dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównania różnic między regionami” w obszarze B.PFRON reprezentował Dyrektor Oddziału w Lublinie Jerzy Dębski a Powiat Parczewski był reprezentowany przez Starostę Jerzego Maślucha, Wicestarostę Artura Jaszczuka oraz Skarbnika Powiatu Ewę Klajdę.

W ramach zawartej umowy  realizowane będą projekty  mające na celu likwidację barier architektonicznych w I Liceum Ogólnokształcącym w Parczewie, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Parczewie oraz Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Parczewie.
Łączna wartość uzyskanego dofinansowania z PFRON wynosi  kwotę 201 523,59 zł., co stanowi 50% przewidywanych kosztów realizacji projektu.

Wydział Organizacyjno - Prawny

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie