Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Przygotowania do obchodów Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
na terenie Powiatu Parczewskiego

Artykuły

Ogłoszenie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie kultura fizyczna

7 lutego 2018

     Na podstawie art. 32 ust.l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2017r. poz.1868 z późn. zm.), art. 18a ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1817 z późn. zm. ) Zarząd Powiatu w Parczewie uchwala, co następuje:

  1. Zarząd Powiatu w Parczewie unieważnia otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie kultury fizycznej z terminem realizacji od 1 marca 2018 r. do 15 grudnia 2018 r.
  2. Informacja o unieważnieniu konkursu podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Parczewskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Parczewie.

 

Zarząd Powiatu w Parczewie
Czytaj więcej o: Ogłoszenie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie kultura fizyczna

Ogłoszenie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie pomocy społecznej

7 lutego 2018

     Na podstawie art. 32 ust.l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2017r., poz.1868 z późn. zm.), art. 18a ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1817 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Parczewie uchwala co następuje:

  1. Zarząd Powiatu w Parczewie unieważnia otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie pomocy społecznej z terminem realizacji od 1 marca 2018 r. do 15 grudnia 2018 r.
  2. Informacja o unieważnieniu konkursu podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Parczewskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Parczewie.
Zarząd Powiatu w Parczewie
Czytaj więcej o: Ogłoszenie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie pomocy społecznej

III edycja konkursu o tytuł "Lider Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego"

5 lutego 2018

      Starosta Parczewski ogłasza III edycję konkursu o tytuł „Lider Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego roku 2017". Celem konkursu „Lider Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego”  jest nagrodzenie różnych form działalności gospodarczej za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju i promocji Powiatu Parczewskiego. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Powiatu Parczewskiego. Nagrodą w konkursie jest statuetka oraz dyplom stanowiący potwierdzenie przyznania nagrody.
     Wyróżnienie ma charakter honorowy i nie jest związane z gratyfikacją finansową lub rzeczową. Szczegółowe dokumenty konkursowe: regulamin i wniosek o przyznanie nagrody dostępne są na stronie internetowej.

A.Ignatowicz
Czytaj więcej o: III edycja konkursu o tytuł "Lider Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego"

Agro-Market24 - portal przeznaczony dla producentów rolnych.

30 stycznia 2018

Pragniemy poinformować o nowoczesnej giełdzie rolnej Agro-Market24.

Jest to portal przeznaczony dla producentów rolnych. Mogą Państwo dodawać bezpłatnie ogłoszenia, przeglądać listę ogłoszeń, i przede wszystkim znaleźć potencjalnym odbiorców. Internetowa giełda rolna Agro-Market24 jest to świetna alternatywa dla osób, które szukają kupców na swoje produkty, a nie mają czasu na korzystanie z tradycyjnej giełdy rolnej. Z portalu Agro-Market24 mogą Państwo korzystać zarówno na komputerach jak i urządzeniach mobilnych.

Czytaj więcej o: Agro-Market24 - portal przeznaczony dla producentów rolnych.

Profil Zaufany dla Pzedsiębiorców

29 stycznia 2018
Powiększ zdjęcie Przygotowania%20do%20obchodów%20Jubileuszu%20100-lecia%20odzyskania%20przez%20Polskę%20Niepodległości%20na%20terenie%20Powiatu%20Parczewskiego.

Przygotowania do obchodów Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości na terenie Powiatu Parczewskiego.

26 stycznia 2018

Informacja

19 stycznia 2018    Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Parczewie informuje,
że na terenie powiatu parczewskiego w dniach 29 stycznia - 01 lutego 2018 r. odbędzie się przeszukanie lasów w poszukiwaniu i zgłaszaniu do badan padłych dzików.
    Działania służb i wojska mają charakter profilaktyczny, a ich celem jest zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń na terenie powiatu parczewskiego. Mieszkańców prosimy o zrozumienie i zachowanie ostrożności oraz niewstrzymywanie pracy służb.

PCZK
Czytaj więcej o: Informacja

Program Rządowy kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

12 stycznia 2018Program Rządowy kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i jego Rodziny

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Parczewie na mocy Zarządzenia Nr 78/2017 Starosty Parczewskiego z dnia 22 listopada 2017 roku  oraz porozumienia pomiędzy Powiatem Parczewskim a Ministerstwem Edukacji Narodowej pełni funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie powiatu parczewskiego w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
Celem działania jest: zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu dostępu do aktywnej pomocy ze strony państwa, a jego rodzicom fachowej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych. Skoordynowanie działań służących wykorzystaniu dostępnych usług. Zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny.
Program skierowany jest do dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością od 0 roku życia do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia oraz ich rodzin.

PPPP
Czytaj więcej o: Program Rządowy kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Parczewie ws.przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w mieście Parczewie, stanowiących własność Powiatu Parczewskiego

12 stycznia 2018

Zarząd Powiatu w Parczewie ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na zbycie  nieruchomości niezabudowanych położonych w mieście Parczewie, stanowiących własność Powiatu Parczewskiego.
Przedmiot przetargu obejmuje:
1. Nieruchomość,  oznaczona jako działka ewidencyjna nr 2800 o pow. 1874m2 , objęta księgą wieczystą nr LU1R/00011977/5  prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim.
Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi 83 462,00 zł netto (słownie : osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt dwa złote) wadium – 4 173,10 zł.
2. Nieruchomość,  oznaczona jako działka ewidencyjna nr 2790 o pow. 1512 m2, objęta księgą wieczystą nr LU1R/00011977/5    prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych  Sądu  Rejonowego w Radzyniu Podlaskim.
Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi  68 460,00 zł netto (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych) wadium – 3 423,00 zł.

M.Kopiś
Czytaj więcej o: Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Parczewie ws.przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w mieście Parczewie, stanowiących własność Powiatu Parczewskiego

Rozporządzenie nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Parczewie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie gmin powiatu parczewskiego

9 stycznia 2018


     Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie zgodnie z Rozporzadzeniem nr 1 z dnia 4 stycznia 2018 r. zarzadza odstrzał sanitarny dzików na terenie gmin: Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Parczew, Podedwórze, Siemień  i Sosnowica, obejmujących obwody łowieckie nr 52, 64, 65, 66, 78, 79, 80, 81, 93, 95, 96, 97, 115 oraz 329.

PIW w Parczewie
Czytaj więcej o: Rozporządzenie nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Parczewie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie gmin powiatu parczewskiego