Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zarządzenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości, z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonych do zbycia w formie darowizny

23 maja 2018

     Na podstawie art.35 ust.l i 2 w związku z art.l 1 ust.l, art.13 ust.2 i 2a, art.23 ust.l pkt 7, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r., poz. 121) oraz Zarządzenia nr 84 Wojewody Lubelskiego z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny udziałów Skarbu Państwa we współwłasności nieruchomości zarządza się, co następuje:
§1 1. Przeznaczam do dokonania darowizny na rzecz Poleskiego Parku Narodowego z siedzibą w Urszulinie oddanych w użytkowanie wieczyste ww. parku narodowego udziałów Skarbu Państwa :
- 1/3 części we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0012 -Pieszowola, gm. Sosnowica, oznaczonej jako działki nr 248/1, nr 248/2, nr 248/3, nr 248/4 o łącznej powierzchni 0,8373 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta LU 1 W/00027652/0,
- 1/2 części we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Pieszowola, gm. Sosnowica, oznaczonej jako działka nr 236 o pow. 1,3505 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta LU1 W/00047660/5,
- 1/3 części we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Pieszowola, gm. Sosnowica, oznaczonej jako działka nr 235 o pow.0,9774 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta LU 1 W/00047659/5.

Sratosta Parczewski
Czytaj więcej o: Zarządzenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości, z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonych do zbycia w formie darowizny

Ogłoszenie - Zarząd Powiatu w Parczewie ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Parczewskiego.

17 maja 2018

Ogłoszenie - Zarząd Powiatu w Parczewie ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Parczewskiego.

Ogłoszenie - Zarząd Powiatu w Parczewie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Parczewskiego

17 maja 2018

Ogłoszenie - Zarząd Powiatu w Parczewie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Parczewskiego.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (maj 2018)

17 maja 2018

Na podstawie Uchwały nr 102/614/2018 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 16 maja 2018 r. podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Parczewskiego przeznaczonych do sprzedaży.

Przejdź do - GMINNE ZAWODY SPORTOWO POŻARNICZE OSP W SOSNOWICY

GMINNE ZAWODY SPORTOWO POŻARNICZE OSP W SOSNOWICY

15 maja 2018

     W niedzielę13 maja 2018 r. na stadionie sportowym w Sosnowicy odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze. W zawodach udział wzięło 13 drużyn z gmin: Sosnowica, Podedwórze, Dębowa Kłoda. Gospodarzem zawodów byli: Wójt Gminy Sosnowica i Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sosnowicy.
     Jak zwykle zawodom towarzyszyło zainteresowanie widzów. Wraz z drużynami przyjechali koledzy, rodziny, dziewczyny młodych strażaków i sympatycy sportów pożarniczych.
Zawody rozegrano w dwóch konkurencjach:

  1. Ćwiczenie bojowe.
  2. Sztafeta pożarnicza  7x50 m z przeszkodami

Rozegrane zawody były okazją do sprawdzenia przygotowania kondycyjnego, mobilności i zaangażowania strażaków poszczególnych jednostek oraz sprawności sprzętu jakim dysponują.
Po zakończeniu wszystkich konkurencji i podsumowaniu wyników gminnych zawodów sportowo-pożarniczych - sędzia główny odczytał protokół końcowy, który zawierał następującą klasyfikację generalną startujących drużyn.

Czytaj więcej o: GMINNE ZAWODY SPORTOWO POŻARNICZE OSP W SOSNOWICY
Przejdź do - Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Parczewie

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Parczewie

9 maja 2018

     W niedzielę 6 maja 2018 r. w Parczewie odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Uroczystość została zorganizowana przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10:30 Mszą Świętą w Bazylice Mniejszej w Parczewie, w intencji strażaków i ich rodzin. Po Mszy Św. nastąpił przemarsz na stadion MOSiR, gdzie rozpoczęła się oficjalna część Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka. Meldunek mł. bryg. Robertowi Grelowskiemu – przedstawicielowi Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie złożył mł. kpt. Paweł Gątarczyk. Zebranych gości powitali organizatorzy.

Czytaj więcej o: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Parczewie

Informacja Starosty Parczewskiego o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej 061302_2 Jabłoń

7 maja 2018

Działając na podstawie art. 24a ust. 2 ustawy z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zrn.) niniejszym informuję o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych 0001 Dawidy, 0002 Gęś, 0003 Holendernia, 0004 Jabłoń, 0005 Jabłoń- Wantopol, 0006 Kalinka, 0007 Kolano, 0008 Kolonia Kolano, 0009 Kudry, 0011 Paszenki, 0012 Puchowa Góra położonych w jednostce ewidencyjnej 061302_2 Jabłoń.
     Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w/w obrębów ewidencyjnych prowadzona będzie na podstawie przepisów art. 24a ustawy z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.)
     Modernizacja ewidencji gruntów i budynków gminy Jabłoń, obejmuje modyfikację i uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych dotyczących gruntów i podmiotów ewidencyjnych oraz utworzenie pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dotyczących gruntów i podmiotów ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 z późn. zm.)

Sratosta Parczewski
Czytaj więcej o: Informacja Starosty Parczewskiego o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej 061302_2 Jabłoń

Historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi

24 kwietnia 2018

     Obowiązująca od 5 września 2014 r. nowelizacja Prawa ochrony środowiska wprowadziła do ustawy nowe pojęcie: historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi -rozumie się przez to zanieczyszczenie powierzchni ziemi, które zaistniało przed 30 kwietnia 2007 r. lub wynika z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r., ale także szkodę w środowisku w powierzchni ziemi spowodowaną emisją lub zdarzeniem, od którego upłynęło więcej niż 30 lat.
     Rejestr historycznych zanieczyszczeń oraz rejestr bezpośrednich zagrożeń i szkód w środowisku, które wystąpiły na terenie kraju, jest prowadzony przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, przy użyciu systemu teleinformatycznego. Prowadzenie i nadzorowanie spraw dotyczących działań remediacyjnych (naprawczych) powierzono Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska. Znaczącą rolę w zakresie identyfikacji oraz sporządzania wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi pełni starosta.

E.Grzesiak
Czytaj więcej o: Historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi

Zaproszenie na Sesję Rady Powiatu

13 kwietnia 2018

Zapraszam do wzięcia udziału w XXXIX sesji Rady Powiatu w Parczewie, która rozpocznie się 20 kwietnia 2018r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Parczewie, ul. Warszawska 24.

Przejdź do - Wypłyń na głębię - fotorelacja

Wypłyń na głębię - fotorelacja

12 kwietnia 2018

Wypłyń na głębię - fotorelacja Pana Stanisława Waszkiewicza