Jesteś tutaj: Start / TURYSTYKA / TRASY ROWEROWE

TRASY ROWEROWE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

     Podróż naszą rozpoczynamy w Parczewie ( na Polesiu Lubelskim), położonym w połowie drogi pomiędzy Lublinem a Białą Podlaską. Jest to bodajże najczystszy ekologicznie region Polski.
Będziemy mieli okazje oddychać świeżym, nie zanieczyszczonym powietrzem oraz podziwiać wspaniałe okazy fauny i flory. Atrakcyjne położenie miasta w pobliżu dużego kompleksu leśnego i jezior Pojezierza Łęczyńsko -Włodawskiego stało się doskonałą bazą do rozwoju turystyki i agroturystyki.

     Trasa ścieżki rowerowej prowadzi przez tereny o unikalnych w skalali kraju walorach przyrodniczych. Obszar lasów Parczewskich oraz okolice Sosnowicy zostały wpisane na listę najważniejszych ostoi ptaków w Polsce i w Europie. Ochrona prawna obecnie realizowana jest poprzez objęcie części Lasów Parczewskich Parkiem Krajobrazowym Pojezierza Łęczyńskiego, a pozostałego obszaru lasów Parczewskim Obszarem Chronionego Krajobrazu, który w przyszłości ma być przekształcony w Parczewski park Krajobrazowy. Na trasie ścieżki rowerowej, bądź w jej pobliżu położone są cztery rezerwaty przyrody, dwa wodno torfowiskowe: „Jezioro Obradowskie” i „Torfowisko przy Jeziorze Czarnym” oraz dwa rezerwaty leśne: „ Królowa Droga” i „Lasy Parczewskie”.

Szlakiem dzikiej przyrody
- trasa rowerowa
w Lasach Parczewskich