Numery telefonów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Struktura Organizacyjna Starostwa
 Stanowisko Imię i Nazwisko  Nr pokoju Nr telefonu
 Starosta Jerzy Maśluch  3  83 355 16 64
 Wicestarosta Adam Domański  1  83 355 15 85
 Sekretarz Elżbieta Zdolska  5  83 355 15 96
 Skarbnik Ewa Klajda  6  83 355 15 86
 Sekretariat  2  83 355 14 70
 Wydział Organizacyjno-Prawny  
 Podinspektor
 ds. gospodarczych
Ewelina Rudkowska 41  83 355 16 54
 Sekretarka Mirosława Szajda 2  83 355 14 70
 Sekretarka - zastępstwo Elżbieta Jawoszek 2  83 355 14 70
 Inspektor Joanna Tymosiewicz  38  83 355 15 84
 Informatyk Paweł Supryn 40  83 355 16 54
 Inspektor Marlena Mazur 39  83 355 15 93
 Kierowca Marek Hut  39  83 355 15 93
 Sprzątaczka Bożena Hut    
 Dozorca Andrzej Wachowiec    
    Biuro Obsługi Klienta
 Inspektor  Edyta Kosobucka  28  83 355 14 69
 Pomoc administracyjna  Agnieszka Ulińska  28  83 355 14 69
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
 Kierownik Anna Ignatowicz  32  83 355 16 51
 Inspektor Urszula Jószczuk  33  83 355 15 90
 Inspektor Małgorzata Chilimoniuk  33  83 355 15 90
Wydział Budżetu i Finansów
Główny księgowy Agnieszka Potapczuk 7 83 355 15 87
 Inspektor Małgorzata Bzoma 7  83 355 15 87
 Podinspektor Jadwiga Domańska 8  83 355 15 87
 Podinspektor Katarzyna Romańczuk  10  83 355 14 68
 Podinspektor Katarzyna Kołodyńska  19  -- --- -- --
 Inspektor Jadwiga Malec  10  83 355 14 68
Podinspektor Leszek Wadyniuk  10  83 355 14 68
Podinspektor Edyta Trubaj 8  83 355 15 87
   Wydział Architektury, Inwestycji i Zamówień Publicznych
 Kierownik Marcin Dębek  16  83 355 15 94
 Inspektor Tomasz Bloch  17  83 355 15 95
 Inspektor Grzegorz Tyborowski  18  83 355 15 70
 Podinspektor Michał Nieścioruk  18  83 355 15 70
 Podinspektor Łukasz Drób  17  83 355 15 95
 Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami  
Kierownik Małgorzata Ostrowska  9  83 355 15 74
Inspektor Helena Atras  20  83 355 16 56
Podinspektor Aneta Łaska 20  83 355 16 56
Inspektor Mirosława Szymańska  21  83 355 15 89
Inspektor Halina Tkaczyk  21  83 355 15 89
Inspektor Marta Kopiś  34  83 355 15 91
Inspektor Marta Klajda  34  83 355 15 91
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Kierownik Anna Tarasiuk  14  83 355 15 73
Inspektor Beata Olszewska  24  83 355 16 63
Podinspektor Sławomir Kopaczewski  25  83 355 16 63
Podinspektor Katarzyna Jędrzejewska  23  83 355 15 71
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Kierownik Krzysztof Robak  37  83 355 15 98
Inspektor Ewa Grzesiak  38  83 355 15 99
Inspektor Bernard Kowalczuk  38  83 355 15 99
Podinspektor Tadeusz Haponiuk  38  83 355 15 99
Pomoc administracyjna Marta Saweczko  38  83 355 15 99
Wydział Komunikacji
Kierownik Jan Najs  13  83 355 15 72
Inspektor Adam Kaczmarek  11  83 355 15 92
Podinspektor Bogumiła Ostrowska  15  83 355 15 75
Inspektor Mirosław Lamczyk  15  83 355 15 75
Podinspektor Natalia Borowiec-Musik  15  83 355 15 75
 Wydział Zarządzania Siecią Internetu Szerokopasmowego
Kierownik Marcin Wodziński  35  83 355 11 10
Podinspektor Anna Kopeć  35  83 355 11 10
Podinspektor Paweł Kośliński  35  83 355 11 10
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Parczewie
Przewodnicząca PZOON Stanisława Dziwulska    83 355 15 82
Sekretarz PZOON  Joanna Sobaszek    83 355 15 82
Referat Zarządzania Kryzysowego i Obronności
Kierownik Magdalena Nowicka-Nowak  42  83 355 16 54
Podinspektor Mirosław Bloch  42  83 355 16 54
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik
Konsumentów

Maciej Turek  39  83 355 15 93