Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Przygotowania do obchodów Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
na terenie Powiatu Parczewskiego

Artykuły

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

22 lutego 2018

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych:

od godz. 07:30 dnia 23.02.2018
do godz. 07:30 dnia 26.02.2018

IMiGW
Czytaj więcej o: Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie kultura fizyczna

21 lutego 2018

     Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt. 2 w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1817z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 8 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) oraz w związku z „Rocznym programem współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” przyjętym uchwałą Nr XXXVI/196/2017 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2017 r., poz. 5443) Zarząd Powiatu w Parczewie uchwala co następuje:

Czytaj więcej o: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie kultura fizyczna

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie pomocy społecznej

21 lutego 2018

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt. 2 w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1817 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 8 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) oraz w związku z „Rocznym programem współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” przyjętym uchwałą Nr XXXVI/196/2017 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2017 r., poz. 5443) Zarząd Powiatu w Parczewie uchwala co następuje:

Czytaj więcej o: Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie pomocy społecznej

III edycja konkursu o tytuł "Lider Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego"

5 lutego 2018

      Starosta Parczewski ogłasza III edycję konkursu o tytuł „Lider Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego roku 2017". Celem konkursu „Lider Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego”  jest nagrodzenie różnych form działalności gospodarczej za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju i promocji Powiatu Parczewskiego. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Powiatu Parczewskiego. Nagrodą w konkursie jest statuetka oraz dyplom stanowiący potwierdzenie przyznania nagrody.
     Wyróżnienie ma charakter honorowy i nie jest związane z gratyfikacją finansową lub rzeczową. Szczegółowe dokumenty konkursowe: regulamin i wniosek o przyznanie nagrody dostępne są na stronie internetowej.

A.Ignatowicz
Czytaj więcej o: III edycja konkursu o tytuł "Lider Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego"

Agro-Market24 - portal przeznaczony dla producentów rolnych.

30 stycznia 2018

Pragniemy poinformować o nowoczesnej giełdzie rolnej Agro-Market24.

Jest to portal przeznaczony dla producentów rolnych. Mogą Państwo dodawać bezpłatnie ogłoszenia, przeglądać listę ogłoszeń, i przede wszystkim znaleźć potencjalnym odbiorców. Internetowa giełda rolna Agro-Market24 jest to świetna alternatywa dla osób, które szukają kupców na swoje produkty, a nie mają czasu na korzystanie z tradycyjnej giełdy rolnej. Z portalu Agro-Market24 mogą Państwo korzystać zarówno na komputerach jak i urządzeniach mobilnych.

Czytaj więcej o: Agro-Market24 - portal przeznaczony dla producentów rolnych.

Profil Zaufany dla Pzedsiębiorców

29 stycznia 2018
Powiększ zdjęcie Przygotowania%20do%20obchodów%20Jubileuszu%20100-lecia%20odzyskania%20przez%20Polskę%20Niepodległości%20na%20terenie%20Powiatu%20Parczewskiego.

Przygotowania do obchodów Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości na terenie Powiatu Parczewskiego.

26 stycznia 2018

Informacja

19 stycznia 2018    Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Parczewie informuje,
że na terenie powiatu parczewskiego w dniach 29 stycznia - 01 lutego 2018 r. odbędzie się przeszukanie lasów w poszukiwaniu i zgłaszaniu do badan padłych dzików.
    Działania służb i wojska mają charakter profilaktyczny, a ich celem jest zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń na terenie powiatu parczewskiego. Mieszkańców prosimy o zrozumienie i zachowanie ostrożności oraz niewstrzymywanie pracy służb.

PCZK
Czytaj więcej o: Informacja

Program Rządowy kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

12 stycznia 2018Program Rządowy kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i jego Rodziny

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Parczewie na mocy Zarządzenia Nr 78/2017 Starosty Parczewskiego z dnia 22 listopada 2017 roku  oraz porozumienia pomiędzy Powiatem Parczewskim a Ministerstwem Edukacji Narodowej pełni funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie powiatu parczewskiego w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
Celem działania jest: zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu dostępu do aktywnej pomocy ze strony państwa, a jego rodzicom fachowej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych. Skoordynowanie działań służących wykorzystaniu dostępnych usług. Zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny.
Program skierowany jest do dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością od 0 roku życia do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia oraz ich rodzin.

PPPP
Czytaj więcej o: Program Rządowy kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Rozporządzenie nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Parczewie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie gmin powiatu parczewskiego

9 stycznia 2018


     Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie zgodnie z Rozporzadzeniem nr 1 z dnia 4 stycznia 2018 r. zarzadza odstrzał sanitarny dzików na terenie gmin: Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Parczew, Podedwórze, Siemień  i Sosnowica, obejmujących obwody łowieckie nr 52, 64, 65, 66, 78, 79, 80, 81, 93, 95, 96, 97, 115 oraz 329.

PIW w Parczewie
Czytaj więcej o: Rozporządzenie nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Parczewie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie gmin powiatu parczewskiego